สังข์อินเดียแท้

สังข์อินเดียแท้

สังข์นั้นเป็นสิ่งมงคล ที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรมีรอยพระหัตถ์จากองค์พระนารายณ์ และยังได้รับพรจากองค์พระนารายณ์ว่า

ไม่ว่าสิ่งใด ที่หลั่งไหลออกมาจากสังข์หรือเสียงใดที่ออกมาจากสังข์ ให้ถือว่าเป็นมหามงคลยิ่ง

ความหมายของแต่สีแต่ละวรรณะ

วรรณะพราหมณ์ สีขาว = ปัญญา,บริสุทธิ์, อำนวยชัย,บันดาลพร,ปกป้องคุ้มครอง

 

วรรณะกษัตริย์ สีแดง = สีชมพู สีส้ม สีน้ำตาล= ชัยชนะ,ปกครอง,มหานิยม,ข้าราชการ

วรรณะไวศยะ,แพศย์ สีเหลือง = ค้าขาย,โชคลาภ,ธุรกิจ

วรรณะศูทร สีดำ สีเทา = ที่ดินพระธรณีเกษตรกรรมอสังหาริมทรัพย์วิศวกรรมโยธาผู้ใช้แรงงาน

สังข์อินเดียแท้ สังข์มงคล มีคติความเชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสังข์ในตำนานฮินดูและในหลายประเทศและหลายเชื้อชาติ เชื่อว่า สังข์เป็นเครื่องรางนำความสิริมงคล พกหอยสังข์ตัวเล็กๆเป็นเครื่องรางจะช่วยให้ทำการค้าประสบความสำเร็จ ช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิต ปกป้อง คุ้มภัย ให้ลาภ และเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวช่วยให้เกิดความสบายใจ

สังข์อินเดียแท้