เคล็ดลับของแหวนหทัยสูตร

เคล็ดลับของแหวนหทัยสูตร

แหวนหทัยสูตร ตัวเรือนทองคำแท้ 2 ชั้น ตัวแหวนหมุนได้

มีความเชื่อว่าผู้ที่สวมใส่

จะช่วยดึงดูดเงินทองทรัพย์สินให้ร่ำรวย

การงานเจริญก้าวหน้า มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง ค้าขายรุ่งเรือง

ลูกหนี้จะนำเงินมาคืน

ช่วยปัดเป่าสารพัดอุปสรรค ทำอะไรราบรื่น ชีวิตรุ่งโรจน์

มีโชคในเรื่องการเงิน และความโชคดีในทุกๆครั้งจะนำมาซึ่งความร่ำรวยที่เพิ่มมากขึ้น

เคล็ดลับของแหวนหทัยสูตร
เคล็ดลับของแหวนหทัยสูตร

แหวนหทัยสูตร ถูกบรรจุไปด้วย  พระสูตรปรัชญาปารมิตา

คือพระสูตรที่สำคัญและเป็นที่นิยมยิ่งในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน หมายถึง “พระสูตรอันเป็นหัวใจแห่งปฏิปทาอันยวดยิ่งแห่งความรู้แจ้ง”

 

พระสูตร “ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร” เป็นโศลกภาษาสันสกฤตจำนวน 14 โศลก แต่ละโศลกมี 32 อักขระ ส่วนพระสูตรที่ได้รับการแปลเป็นภาษาจีนโดย ถังซำจั๋ง มีทั้งหมด 260 ตัวอักษรจีน ในภาษาอังกฤษแปลออกมาได้จำนวน 16 บรรทัด  ส่วนสาระหรือแก่นแห่งปรัชญาปารมิตาสูตร มีขนาดสั้นมากเมื่อเทียบกับปรัชญาปารมิตาสูตรอื่น ๆ แต่พระสูตรนี้ได้บรรจุเอาไว้ซึ่งความหมายโดยนัยตรงและนัยประวัติของพระสูตรขนาดยาวไว้ท้งหมด