พลอยนพเก้าทรงกลม เจียรเหลี่ยม

พลอยนพเก้าทรงกลม เจียรเหลี่ยม

ขนาด 3 มิล.