พลอยนพเก้าทรงหยดน้ำ

พลอยนพเก้าทรงหยดน้ำ

ขนาด 3 มิล.