พลอยนพเก้าทรงเอมเมอรอล เจียรเหลี่ยม

พลอยนพเก้าทรงเอมเมอรอล เจียรเหลี่ยม

ขนาด 3 มิล.