พลอยนพเก้าทรงไข่ เจียรเหลี่ยม

พลอยนพเก้าทรงไข่ เจียรเหลี่ยม

ขนาด 5×7 มิล.