พลอยนพเก้าหลังเบี้ย ทรงไข่

พลอยนพเก้าหลังเบี้ย ทรงไข่

ขนาด 3 มิล.