พลอยนพเก้าหลังเบี้ย ทรงกลม

พลอยนพเก้าหลังเบี้ย ขนาด 3 มิล ทรงกลม