พลอยเนื้ออ่อนไล่สี ทรงกลม เจียรเหลี่ยม

พลอยเนื้ออ่อนไล่สี ทรงกลม เจียรเหลี่ยม ขนาด 3 มิล